[RB@Blog_Title]

نوروسنتر

قصد داریم در این سایت شما را از آخرین اطلاعات دانش مغز و اعصاب آگاه سازیم.

خانواده نوروسنتر به دو گروه بزرگ تقسیم می شود:

گروه تحقیق و آموزش نوروسنتر

گروه نقد و بررسی نوروسنتر


درباره نویسنده
سید حسین سعادتمند: مدیر و نویسنده سایت نوروسنتر هستم و سعی می کنیم که تمام اخبار و دانستنیهای دانش مغز و اعصاب را در سایت پوشش دهیم و بتونیم جهان بزرگ دیگری در دانش مغز و اعصاب و روانشناسی خلق کنیم. به امید آن روز...........
با ما همراه باشید.........